dangphat

DANG PHAT CONSTRUCTION là công ty xây dựng tại Bình Dương hoạt động nhiều năm trên lĩnh vực xây dựng và là nhà thầu xây dựng tại Bình Dương được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ sản phẩm. Xem thêm các dự án xây dựng tại Đăng Phát: https://dangphat.vn/du-an/

Penname ManyStories dangphat.vn

Following —

@dangphat is following people.

@dangphat is not following any people, yet.

Followers —

@dangphat is not followed by any people, yet.